Blog

blog prawny

Polacy coraz częściej i śmielej stawiają na samozatrudnienie, pracę w rodzinnych firmach lub zakładanie mikro i małych przedsiębiorstw. Do tego celu najczęściej wybierają oni osobistą działalność gospodarczą. Forma ta ma wiele zalet, które często przesądzają o jej wyborze, takich jak chociażby brak konieczności sporządzania skomplikowanych umów czy posiadania wysokiego kapitału początkowego. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej napotykało jednak znaczne utrudnienia w przypadku śmierci przedsiębiorcy.  Zazwyczaj w takich sytuacjach dotychczasowa firma przestawała istnieć, a wszelkie umowy ulegały rozwiązaniu.

Aktualnie, problem ten został rozwiązany ustawą z dnia 25 lipca 2018 r., która wprowadza zarząd sukcesyjny. Są to przełomowe rozwiązania dotyczące losów firmy w przypadku śmierci przedsiębiorcy.

Dnia 6 listopada 2018 r. podpisana została przez Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.  W swojej treści zakłada ona zmianę przepisów odnoszących się do sporządzania i składania rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. PIT,  w celu uproszczenia systemu podatkowego.

SDE czyli system dozoru elektronicznego w rozumieniu naszego prawa, to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.  Przy jego pomocy istnieje możliwość, aby kara pozbawienia wolności wykonywana była nie w zakładzie karnym, lecz w stałym miejscu zamieszkania. Rozwiązanie to niesie ze sobą wiele korzyści dla skazanego, chociażby takich jak stały kontakt z rodziną czy możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Nie każdy skazany może jednak wykorzystać system dozoru elektronicznego jako sposób wykonywania kary. Jakim wymogom podlega zatem osoba ubiegając się o to aby w jej przypadku system dozoru elektronicznego został zastosowany ?

Please publish modules in offcanvas position.