Zakres Pomocy

Windykacja

W toku swojej kariery duże doświadczenie zdobyłem w windykacji należności, dlatego też moja Kancelaria pomoże Ci w:

Odzyskaniu wszelkich uzasadnionych należności
(faktury, kary umowne, pożyczki, czynszu,etc.)


Przed rozpoczęciem współpracy doświadczony prawnik, a taki właśnie jestem w tej dziedzinie udzieli wszystkich informacji o procesie windykacji oraz wyjaśni Ci stopień ryzyka w sprawie. Dzięki temu dowiesz się jak będzie wyglądać windykacja w Twojej sprawie, jakie może to przynieść rezultaty i czego możesz spodziewać się ze strony dłużnika.  Dzięki temu zabiegowi, dopasuję indywidualną ścieżkę windykacji dla Twojej sprawy.

Rozpoczęcie współpracy od zindywidualizowaniu Twoich potrzeb i sprawy, będziesz miał pewność o odpowiednim zaangażowaniu się w sprawę.

W toku windykacji pomogę Ci na każdym etapie:

Etapie polubownym (przed sądowym).

Postępowanie polubowne zaczyna się od wezwania do zapłaty. Jest to pismo rozpoczynające dochodzenia Twojego roszczenia. Dla dłużnika jest to jasny sygnał, że sprawa Trafiła w ręce profesjonalisty. W piśmie wyjaśniam podstawy wezwania do zapłaty oraz wskazuję ustaloną wcześniej – razem z Tobą – indywidualną ścieżkę windykacji. Ten zabieg ma na celu wskazać dłużnikowi, konsekwencje z jakimi musi się liczyć, w przypadku dalszego unikania zapłaty.

Jeżeli brak płatności wynika z przejściowych problemów dłużnika, wówczas prowadzę mediację w Twoim imieniu w celu ustalenia spłat ratalnych. Po konsultacji z Tobą i akceptacji warunków mediacji, sporządzam ugodę i monitoruję terminowość płatności. Dzięki odpowiedniemu sporządzeniu ugody przez prawnika, przyszłe dochodzenie należności stanie się dużo prostsze i łatwiejsze. Dokonanie zabezpieczenia Twoich roszczeń w ugodzie, zabezpiecza Cię na wypadek ponownego niewykonywania zobowiązania przez dłużnika.

Mediację prowadzę również, jeżeli dłużnik wykaże pewne zastrzeżenia co do roszczenia i zgodnie z umową wstrzymuje wypłatę należności od usunięcia usterek.

Na tym etapie:

 • Przygotowuję wezwanie do zapłaty;
 • Prowadzę z dłużnikiem mediację aby zakończyć sprawę bez konieczności kierowania sprawy do sądu;
 • Sporządzą niezbędne dokumenty by zawrzeć ugodę;
 • Monitoruję realizację ugody;
 • W Twoim imieniu wpisuję dłużnika do rejestrów dłużników oraz giełd wierzytelności, gdyby dłużnik usilnie unikał spłaty i kontaktu.

Etap postępowania Sądowego

Postępowanie sądowe jest konsekwencją odmowy zapłaty przez dłużnika, a także zabiegiem koniecznym by móc dalej prowadzić windykację. Czasami dłużnicy świadomie oczekują postępowania sądowego tylko po to by „kupić” więcej czasu i odwlec zapłatę.  Celem tego postępowanie jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, który umożliwi dalsze przymusowe dochodzenie Twoich należności, bez konieczności wysyłania wezwania do zapłaty.

Przez to, że nie każda sprawa jest oczywista potrzebna będzie Ci pomoc prawnika. Odpowiednie przygotowanie pozwu może przyśpieszyć wydanie nakazu zapłaty. Przed złożeniem pozwu analizuję całą sprawę, uwzględniam stanowiska dłużnika, w przypadku spraw spornych lub bardziej skomplikowanych informuję Cię o ryzyku i konsekwencjach. Moje działania skupiają się przede wszystkim na dobraniu indywidualnej strategii dla Twojej sprawy.

Na etapie postępowania sądowego występuję w Twoim imieniu przed sądem albo zapewniam Ci reprezentację przez adwokata lub radcę prawnego, z którym współpracuję. Ponadto odbieram korespondencję, odpowiadam na pisma przeciwnika lub jego pełnomocnika, a także wskazuję sądowi dowody potwierdzające Twoje racje.

Sumują, na etapie postępowania sądowego;

 • Podejmuję działania zmierzające do odpowiedniego przygotowania pozwu, zbierając dokumentu, dowody etc.
 • Składam powództwo, a także aktywnie uczestniczę w postępowaniu sądowym.

Etap postępowania egzekucyjnego

Jest to ostatni etap w standardowej procedurze windykacji. Uruchamiam ten tok postepowania, jeżeli dłużnik pomimo prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty dalej nie zamierza uregulować należności. Ten etap charakteryzuje się przymusowością względem dłużnika. Komornik podejmie wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania należności, wskazane przeze mnie we wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. Zatem pamiętaj: 

Komornik Sądowy działa na wniosek i wykonuje czynności zlecone przez wierzyciela

 Mówiąc wprost, na tym etapie największe szanse na powodzenie masz jeżeli skorzystasz właśnie z doświadczonego prawnika, który ma duże doświadczenie w windykacji. Na tym etapie nie ograniczam się tylko do złożenia wniosku i monitorowania pracy komornika. Wychodzę o krok dalej. Współpracuję z wywiadowniami gospodarczymi, a także sam monitoruję dłużnika i wyszukuje jego majątku. Dzięki temu, zwiększam szanse na powodzenie egzekucji. Bowiem komornik podejmie działania tylko ze wskazanych składników majątku. Dlatego dzięki mojej pomocy uzyskasz:

 • Wszczęcie i prowadzenie egzekucji komorniczej przez doświadczonego prawnika,
 • Monitorowanie dłużnika;
 • Przeprowadzenie wywiadu o dłużniku w celu ustalenia informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia egzekucji komorniczej.
 • Informuję Cię o efektach postępowania komorniczego. 

Ile kosztuje postępowanie windykacyjne?

Na pewno mniej niż Ci się wydaje. Na początku musisz mieć świadomość dwóch rodzajów opłat:

 • Opłat administracyjnych – sądowych – komorniczych, w pełni zwrotnych w przypadku pozytywnego zakończenia całej sprawy;
 • Mojego wynagrodzenia.

Opłaty administracyjne to:

 • Wpis sądowy, który wynosi co do zasady 5% wartości dochodzonego roszczenia w sprawach powyżej 10 000 zł. (jeżeli sprawa ma mniej niż 10 000 zł wówczas stosuje się tryb uproszczony).
 • Opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł;
 • Zaliczki komornicze, które wynoszą od 80 zł do 300 zł

Moje honorarium za pomoc w prowadzeniu sprawy, jest ustalane na samym początku sprawy i przez cały okres trwania umowy jest stałe i niezmienne, chyba, że poprosisz mnie o podjęcie dodatkowych działań, o których nie rozmawialiśmy na początku. W zależności od sprawy proponuję Ci:

 • Wynagrodzenie za sukces – czyli prowizja za skuteczne zakończenie sprawy;
 • Opłatę ryczałtową,
 • Warunki mieszane.

Jeżeli jesteś chcesz, by Twoją sprawą zajął się prawnik z doświadczeniem, w celu szybkiej i konkretnej windykacji skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo. Ze względu na obszerne możliwości komunikacyjne pomagam osobom fizycznym, prawnym oraz organizacją na terenie całej Polski.

Please publish modules in offcanvas position.